Synes du også, at det kan være svært at finde ud af, hvad begrebet bæredygtighed egentlig står for? Du er ikke den eneste.

Mange forbinder udelukkende begrebet bæredygtighed med det miljøvenlige eller klimaet, og bæredygtighed bliver ofte et meget abstrakt begreb. Men hvis man skal se det i et større perspektiv så er bæredygtighed noget, der kan og bør implementeres i alle aspekter af livet. Det handler i bund og grund om en holistisk balance, resiliens og retfærdighed både overfor naturen og dyrene, men også overfor alle mennesker på planeten.

Jeg har arbejdet på at dele bæredygtigheden ind i 4 store områder, hvoraf den ‘Indre bæredygtighed’ er en kategori, der endnu ikke er så mange, der beskæftiger sig med.

Der vil altid være en proces henimod at blive 100% bæredygtig, for kan man overhovedet blive det? Vi lever i en hybrid-tid, hvor vi forsøger at blive bæredygtige, men det kræver en stor omstrukturering af vores samfund, hvis vi skal være 100% bæredygtige. For rykker vi i ét område, har det blot effekt på et andet. Man kan dog stadig godt arbejde på at blive så bæredygtige som muligt i vores nuværende system.

Vores liv og planet skal i bund og grund kunne ”bære” sig selv og hænge sammen i en cyklus, hvor alt er indbyrdes afhængig af hinanden. Vi har kun én klode, og må dele alle ressourcerne på retfærdig vis. Samtidig skal vi også hænge sammen som mennesker, vores sociale system skal fungere og skabe plads og overskud til alle mennesker, tage hånd om de syge og sørge for at alle har et meningsfuldt liv, hvor der også er plads til menneskelig udvikling. Og ikke mindst skal det hele hænge sammen økonomisk, og hvor goderne samtidig bliver ligeligt fordelt.

I mit arbejde med grafisk design for kunder med et bæredygtighedsfokus, forsøger jeg at nå ud til så mange af de målgrupper, der måtte befinde sig i hvert af disse områder, og jeg vil herunder forsøge at beskrive hvert enkelt område.

 

Man kan derfor dele bæredygtigheden ind i 4 store områder:

 • Miljømæssig bæredygtighed
 • Social bæredygtighed
 • Økonomisk bæredygtighed
 • Indre bæredygtighed

I mit arbejde forsøger jeg at nå ud til så mange af de målgrupper, der måtte befinde sig i hvert af disse områder, og jeg vil herunder forsøge at beskrive hvert enkelt område kort.

Miljømæssig bæredygtighed

Den miljømæssige bæredygtighed er den, de fleste kan relatere til. Det handler om at passe på miljøet, på naturen og dyrene, samt sørge for, at vi ikke udleder for meget Co2.

Tænk hvis det var muligt at leve i en verden, hvor al vores energi kom fra vedvarende kilder. En verden, hvor alle vores fødevarer var økologiske, og det slet ikke var nødvendigt at kalde det for økologi, men bare ’normale’ fødevarer. Tænk hvis vi kunne skabe en verden uden plastik, hvor vi producerede nye former for nedbrydelig planteplastik. Og ikke mindst en verden, hvor vi ikke var afhængige af fossile brændstoffer til transport og produktion.

Jeg har her listet en række områder, som hører til under denne kategori, men der er mange flere, og verden udvikler sig hele tiden. Jeg håber på at arbejde med så mange af disse områder som muligt igennem mine kunder.

 • Økologi og biodynamik
 • Permakultur
 • Naturlige miljøvenlige fødevarer
 • Selvforsyning
 • Vedvarende energi
 • Affaldshåndtering
 • Recycling og upcycling
 • Bæredygtigt byggeri og materialer
 • Miljøvenlig tøjproduktion
 • Vandspare-programmer
 • El-drevet eller miljøvenlig transport
 • Etisk dyrehold
 • Bæredygtigt forbrug
 • Håndlavet ting
 • Innovative teknologiske løsninger

 

Social bæredygtighed

Det er i mødet med hinanden, at vi skaber glæde, nærhed og tryghed. Det at være en del af et fælleskab er et ligeså vigtigt element i den nye verden, vi går i møde, som det at leve sundt og miljøvenligt. Vi er blevet alt for fragmenteret som mennesker, og mange lever ensomt i hver deres hjem. For at vi kan omstille vores samfund til et mere socialt bæredygtigt samfund, skal vi tage meget mere vare på hinanden, både i større samfundsmæssig perspektiv, i gruppeforhold og i én-til-én situationer.

Danmark er verdens lykkeligste land siges det, og måske er det rigtigt at vi er et af de lande i verden som tager mest vare på hinanden. Men skal vi kunne ”bære” os selv ind i det nye paradigme, tror jeg at vi bliver nødt til at opbygge en større grad af sammenhængskraft og fælleskab. Jeg har defineret nogle områder, som jeg mener er vigtige i den socialt bæredygtige omstilling.

 • Fælleskabet og de sociale relationer
 • Genopfindelse af “…kratiet” (fx demokrati, sociokrati, holokrati)
 • Kollektiv viden og intelligens
 • Omsorg og empati
 • Et stærkt sundhedssystem
 • Sociale aktiviteter
 • Bedre uddannelses- og skolesystem
 • Ligeværd og dele-mentalitet
 • Verdenssyn og globalt sammenhold
 • Samskabelse og videndeling

 

 Indre bæredygtighed

Denne kategori er ret overset, og der er endnu ikke så mange, der beskæftiger sig med disse emner i den bæredygtige omstilling. Det er dog et ret vigtigt punkt, for hvis der ikke er en indre balance i os selv som mennesker – altså en indre omstilling – så vil ens ydre bæredygtige omstilling være mere langsommelig.

Mange starter med deres fysiske krop, når de skal arbejde med den indre bæredygtighed, og for mange er en livsstil med sund mad og motion også vejen til forståelse af den indre bæredygtighed og vigtigheden af at passe på os selv. Når vi passer på kroppen, så sørger vi for at den ikke får en masse tilsætningsstoffer og kemikalier, og derved bliver vi måske mere opmærksomme på at fx økologi er vigtigt.

Men vi skal hele vejen rundt, hvis vi skal integrere den indre bæredygtighed i vores liv. For hvis der samtidig er balance mellem vores krop, ånd, sjæl og intellekt, bliver det nemmere at åbne op for forståelsen af, at vi alle hænger sammen – både med hinanden og med planeten. Hvis vi går i gang med en indre udvikling via fx mindfulness, terapi eller meditation, vil vi få et større overskud, og vi vil mærke hinanden og andres følelser tydeligere. Og når vi mærker hinanden, er det også nemmere at drage omsorg både socialt og miljøvenligt.

Kunsten og kulturen hører også, som jeg ser det, til under den indre bæredygtighed. For kunsten har fx en evne til at formidle svære budskaber og skabe bevidsthed i den bæredygtige omstilling. Og når vi samtidig værdsætter skønheden, nærer vores interesser, og udfolder os kreativt, så nærer vi også vores sjæl og skaber overskud.

Her er nogle af de elementer, jeg synes hører til under den indre bæredygtighed:

 • Spiritualitet
 • På opdagelse i sindet
 • Egen sundhed
 • Selvudvikling og terapi
 • Bevidsthedsudvikling
 • Balance mellem hjerte og hjerne
 • Sundhed og naturmedicin
 • Alternativ behandling
 • Egen kreativitet
 • Kultur og kunst
 • Motion og bevægelse

 

Økonomisk bæredygtighed

Det hele skal jo hænge sammen økonomisk. Men på en ny måde, hvis der skal være balance i vores verden. Lige nu har den økonomiske model, som vi alle lever efter skabt mere gæld, mere elendighed og mere ulighed end godt er. Hvis vi skal gå en økonomisk bæredygtig verden i møde, vil vi som menneskehed være tvunget til at kigge på, hvordan vi kan udvikle nye økonomiske modeller, der tager både naturen og menneskers velbefindende samt retfærdig fordeling af goder med på bundlinjen.

Samtidig nytter det ikke at udvikle projekter, som ikke hænger sammen økonomisk. Der skal en vis grad af realitetssans med også.

Jeg har listet nogle af de elementer, jeg mener er vigtige på området for en bæredygtig økonomi.

 • Deleøkonomi
 • Økologisk økonomi
 • Cirkulær økonomi
 • Lokal valuta
 • Økonomisk resiliens
 • Andelstanken 2.0
 • Socialt/bæredygtigt iværksætteri
 • Folke- eller nationalbanker
 • Bæredygtigt forbrug
 • Borgerløn
 • Fællesejede virksomheder
 • Fair trade
 • Retfærdig handel lokalt og internationalt

 

Skriv endelig en kommentar, hvis du forslag til flere områder og elementer under hver af de 4 områder. Hvis du kan lide mine tanker om bæredygtighed er du velkommen til at dele beskrivelsen.

Illustrationen er en jeg har tegnet, og du er velkommen til at downloade den og bruge den, hvis du har lyst. Jeg håber blot, at du linker til mig og mit site: www.adfairtising.com